PRIVACYBELEID

Privacybeleid De kracht van openheid

 

Gegevensverzameling

De kracht van openheid verzamelt persoonlijke gegevens van deelnemers van retraites georganiseerd door De kracht van openheid om contact te kunnen houden met betrekking tot de retraite en om betalingsopdrachten uit te voeren. 

Daarnaast verzamelt De kracht van openheid persoonlijke gegevens van mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van de De kracht van openheid. Als je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je je te allen tijde via een link onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

De kracht van openheid zal voorzichtig zijn bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal De kracht van openheid nooit persoonlijke gegevens van deelnemers overdragen aan een derde partij.

 

Veranderingen of verwijdering van gegevens

Op verzoek van de deelnemer zal De kracht van openheid de verzamelde gegevens van de deelnemer corrigeren, toevoegen, verwijderen of afschermen. Dit kan ertoe leiden dat de deelnemer (een deel van) de diensten van De kracht van openheid niet langer kan gebruiken. De deelnemer kan op elk moment De kracht van openheid verzoeken hem informatie te verstrekken over welke van zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. Een aanvraag kan worden gemaild naar info@dekrachtvanopenheid.nl

In het geval dat De kracht van openheid informatie van een deelnemer wenst te gebruiken voor een doel dat niet in dit Privacybeleid wordt genoemd, zal De kracht van openheid een voorafgaande aankondiging doen, waardoor de deelnemer hiertegen bezwaar kan maken.

 

Veranderingen

De kracht van openheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Controleer dit Privacybeleid regelmatig voor een update van ons Privacybeleid.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door De kracht van openheid maar niet op services die een afzonderlijk Privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of particulieren worden aangeboden. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

 

Vragen

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

De kracht van openheid

info@dekrachtvanopenheid.nl