Podcast

Klik op bovenstaande buttons en luister de podcast direct via Spotify, Soundcloud of volg mij op Instagram!

De podcast ‘De kracht van openheid’ is een podcast over mentale gezondheid & bewustzijn. Iedere aflevering wordt een ander thema behandeld en een bijpassende deskundige geïnterviewd. Zelf ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van mentale klachten en het herstel hiervan. Mijn eigen ervaring ligt op het gebied van burn-outs, depressies, manie, psychose, angsten en paniekaanvallen. Voor mij is openheid de sleutel tot mijn herstel geweest. Waar ik eerst alles binnenhield, onderdrukte en me schaamde, leerde ik om mijn gevoelens te uiten en te delen. Dit leidde tot meer begrip in mijn omgeving, meer verbinding met de mensen om mij heen en minder eenzaamheid. Deze ervaring wil ik graag delen met anderen.

We praten in deze podcast in alle openheid over mentale gezondheid en bewustzijn. Het doel is om mentale klachten bespreekbaar te maken en stigma rondom psychische klachten te doorbreken. Door het luisteren van deze podcast hoop ik mensen aan te moedigen open te zijn over mentale gezondheid en zo bij te dragen aan het creëren van een collectief bewustzijn rondom dit onderwerp. Openheid kan naast het doorbreken van eenzaamheid en meer begrip ook zorgen voor steun, maatschappelijke inclusiviteit en normalisering. Waarom zouden we – alles binnen houden – alles zelf proberen op te lossen – ons schamen? In openheid delen en communiceren maakt het leven een stukje makkelijker en lichter. Door dit te delen met anderen, hoop ik dat zij dit ook kunnen ervaren. 

Mijn andere doel is om de minder bekende en minder reguliere initiatieven en hulpverlening op het gebied van mentale gezondheid en bewustzijn ergens te bundelen en meer bekendheid te geven. Op deze manier hoop ik, anderen de weg te kunnen wijzen naar herstel, en hoop ik, dat zij minder lang hoeven zoeken dan ik.

Naast openheid als kracht te zien, wil ik ook de andere kant van openheid belichten. Het woord openheid kan ook nog een andere betekenis hebben in de context van mentale gezondheid. Mensen die worstelen met hun mentale gezondheid staan vaak ook letterlijk ‘open’ voor indrukken in de wereld om hen heen, en dit kan ook een uitdaging zijn. Hoe ga je hier mee om? Leren om goed voor jezelf te zorgen, je bewust te zijn van je eigen gevoeligheid en valkuilen kan hierbij helpen. 

Ik vind het belangrijk dat de podcast voor iedereen toegankelijk is, daarom heb ik ervoor gekozen deze gratis beschikbaar te stellen voor iedereen. Alle mensen die aan deze podcast meewerken doen dit ook uit liefdadigheid. Ik streef ermee iedereen te bereiken en niemand uit te sluiten.

 

 

‘The mind is like a parachute, it doesn’t work unless it’s open.’ – Frank Zappa