Podcast | De kracht van openheid

Een podcast over mentale gezondheid & bewustzijn. Iedere aflevering wordt een ander thema behandeld en een bijpassende inspirerende deskundige geïnterviewd.   Zelf ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van psychose, depressies, manie, angststoornis, paniekaanvallen, burn-outs en hoogsensitiviteit en voor mij is openheid zowel mijn kwetsbaarheid als de sleutel tot mijn herstel geweest. 

We praten in deze podcast in alle openheid over mentale gezondheid en bewustzijn. Het doel is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken en stigma rondom psychische klachten te doorbreken. Door het luisteren van deze podcast word je aangemoedigd open te zijn over je mentale gezondheid en zo bij te dragen aan het creëren van een collectief bewustzijn rondom dit onderwerp. Openheid kan zorgen voor steun, het doorbreken van eenzaamheid, meer begrip, maatschappelijke inclusiviteit en normalisering. 


Het woord ‘openheid’ in deze context heeft ook nog een andere betekenis: mensen die worstelen met hun mentale gezondheid staan vaak ook letterlijk ‘open’ voor indrukken in de wereld om hen heen, dit kan zowel een uitdaging als een kracht zijn. Met mijn podcast hoop ik de kracht van openheid te benadrukken. Er zitten zoveel prachtige kanten en voordelen aan. Waarom zouden we – alles binnen houden – alles zelf proberen op te lossen – ons schamen? In openheid delen en communiceren met elkaar maakt het leven een stukje makkelijker en lichter. 


Een podcast is laagdrempelig, ook met een angststoornis of straatvrees kun je hier thuis naar luisteren. Ik streef ernaar hiermee iedereen te bereiken en niemand uit te sluiten.